Home

Coronavirus Adembescherming

Coronavirussen kunnen zorgen voor infecties aan de longen en luchtwegen bij mensen en dieren. In Wuhan (China) brak eind 2019 een nieuw soort Coronavirus uit, waar een hoop mensen besmet mee raakten. De Chinese gezondheidsorganisaties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestrijden momenteel de uitbraak. Het dragen van mondkapjes als adembescherming en het vermijden van markten met levende dieren wordt geadviseerd.

Coronavirus Respiratory protectionm

Coronaviruses can cause lung and respiratory infections in humans and animals. In Wuhan (China), a new type of Coronavirus broke out at the end of 2019, affecting a lot of people. The Chinese health organizations and the World Health Organization (WHO) are currently fighting the outbreak. It is recommended to wear mouth masks as respiratory protection and to avoid markets with live animals.